Poster av Martin Wiberg

  • Autopedias 5000:e respondent

    2012-08-30

    Här möter vi Kent Svensson, en pensionär från Skåne som just köpt en Nissan och delat med sig om hur han upplevt sitt köp på […]